Browsing All Posts filed under »Politiken«

Frihet Jämliket Syskonskap

juni 30, 2014

0

Frihet Jämlikhet Broderskap Ett uttryck som skapades under franska revolutionen 1789. Gällde det även kvinnorna? Nej, och det insåg författarinnan Olympe de Gouges som tillsammans med många andra kvinnor krävde att de skulle få rösträtt och vara valbara till den nya Nationalförsamlingen. Det blev inte så och när jag gick i grundskolan nämnde inte mina […]

Fem kvinnor valdes in i riksdagen år 1921

mars 30, 2012

0

Från Tusen svenska kvinnoår, Ann-Sofie Ohlander, Ulla-Britt Strömberg, hittar jag följande: I första kammaren var Kerstin Hesselgren ensam bland 149 män. När talmannen hälsade kammarens ledamöter välkomna till en ny arbetsperiod tilltalade han dem »Mina herrar«. Det var inte ett misstag för han förklarade sig med orden: »Denna riksdag är ju i det avseende anmärkningsvärd, […]