Varför kvinnan har bröst och mannen bröstvårtor

Posted on 7 juli, 2014

1


I begynnelsen är kvinnan och varför har mannen bröstvårtor!
Grundformen för fostret är att bli kvinna. Om inte hormonet testosteron, påverkar. I den sjätte veckan skickar fostret ut en trevare i form av testosteron för att känna av om det finns en Y-kromosom. Blir det napp börjar fostret formas till en man. Om nu fostret inte reagerar på testosteronet fortsätter fostret sin grundform – att bli en kvinna.

Manlig normtolkning
Ändå kan vi läsa hur Peter W Nathanielz 1996 skriver i sin bok Så börjar livet:

»I avsaknad av detta manliga inflytande från y-kromosomen blir könskörteln en äggstock. Det är grundregel i den sexuella differentieringens utveckling att kvinnliga mönster bildas när manligt inflytande saknas. Det finns ingen specifik påverkan som ger upphov till kvinnliga fortplantningsorgan.»

Smaka på meningen: »Det finns ingen specifik påverkan som ger upphov till kvinnliga fortplantningsorgan», säger bokens författare som är en världsberömd forskare i obstetrik – som betyder läran om förlossningskonst. På ett teoretiskt plan får vi förmoda.

Den manliga normen ställer till det även i forskarvärlden
Det är inte konstigt alls att det inte finns något specifikt som ger upphov till kvinnans fortplantningsorgan. Grundformen är ju kvinnan.

Så om vi går tillbaka till, »Så börjar livet» och tittar på meningen: » Det är grundregel i den sexuella differentieringens utveckling att kvinnliga mönster bildas när manligt inflytande saknas.

Denna världsberömda forskare borde ta av glasögonen, de patriarkala, och skriva om delar av sin bok. Han kan få ett förslag här på hur det borde stå:

– Om fostret inte nappar på testosteronet fortsätter det sin grundform – till kvinna.

 

 

Posted in: Bryta normen