Brev till Henrik Ekman

Posted on 30 juni, 2014

0


Förlevande –  tidigare släkten – förfäder

Sveriges television har många utmärkta natur- och vetenskapsprogram. Ofta är Henrik Ekman en av berättarna. Fick en ingivelse att skriva till honom om språkbruket.

Texten inom parentes har jag lagt till här i bloggen för att göra det tydligt.

Hej
Ursäkta att jag skriver här (på Facebook), letade efter din adress på SVT och fann ingen, då slog det mig att du kanske också är med här.

Lyssnade på din behagliga röst i Afrikas stora sprickdal, har sett den en gång tidigare men lika intressant denna gång. 
Men!
 Du säger vid upprepade tillfällen »förfäder« när det gäller våra förlevande.

Vi säger alltid »efterlevande« inte efterfäder så varför inte inkludera den andra halvan av mänskligheten och säga förlevande. Till förfäder översattes »ancestor« till svenska och »förfäder« finns inte ens i SAOLs ordlista.
Ibland tror jag översättningen från engelska är slentrianmässig. »Ancestor« betyder »de som går« eller »föregångare« det finns inget kön inblandat så då kan det mycket väl försvenskas till »förlevande«
Med vänlig hälsning
Leif B Frid

Henrik Ekman svarar:
Tack för din hälsning – alltid nyttigt att bli påmind om att gamla invanda uttryck kan ha en särskild laddning. Men jag tror inte svenska speakertexter till inköpta utländska naturfilmer är riktigt rätt forum att introducera nya uttryck som »förlevande«. Risken är nog stor att tittarna hakar upp sig.
Bästa hälsningar
Henrik Ekman

Fortfarande går jag kring och funderar på när det då är lämpligt. Om det inte är det vid utländska texter som översätts till svenska?

 

Posted in: Bryta normen