Som om kvinnan var normen

Posted on 17 oktober, 2013

0


Alla damer på däck …
Det är dags att bekvinna jämställdhetsskutan, besättningstöserna ställer upp kvinnogrant för att arbeta för ett jämställt samhälle. Alla går kvinna ur huse. Inte på en hel kvinnoålder, ja inte i hela damminnet, har någon sett valkvinnokåren så kvinnogrant ställa sig upp och ge uttryck åt att alla landskvinnor går mot en ljusare framtid där vi alla försystras.

Jämställdhet är inget ettkvinnokrig där några skapar sitt kvinnovälde utan vi bygger ett samhälle där alla är huvuddamer och inget kön är gärningskvinna.

Kvinnor och män kämpar tillsammans kvinna mot kvinna för att göra språket, som är var kvinnas egendom, mer nyskapande. För att klara av det krävs att vi har samma allekvinnssvett som när vi förvaltar allekvinnsrätten.

Gemena kvinna kan inte bli jämlik enbart genom lagar och förordningar tillsammans kvinna mot kvinna måste vi förändra språket.

Alle man på däck …
Det är dags att bemanna jämställdhetsskutan, besättningsmännen ställer upp mangrant för att arbeta för ett jämställt samhälle. Alla går man ur huse. Inte på en hel mansålder, ja inte i hela mannaminnet, har någon sett valmanskåren så mangrant ställa sig upp och ge uttryck åt att alla landsmän går mot en ljusare framtid där vi alla förförbrödras

Jämställdhet är inget enmanskrig där några skapar sitt herravälde utan vi bygger ett samhälle där alla är huvudmän och inget kön är gärningsman.

Kvinnor och män kämpar tillsammans man mot man för att göra språket, som är var mans egendom, mer nyskapande. För att klara av det krävs att vi har samma allemanssvett som när vi förvaltar allemansrätten.

Gemena kvinna kan inte bli jämlik enbart genom lagar och förordningar tillsammans man mot man måste vi förändra språket.

Kommentarer är  överflödiga.

Annonser
Posted in: Bryta normen