»Gud har aldrig sagt något«

Posted on 26 augusti, 2013

2


Jordens-moderNyläser boken Jordens moder i Norden, Birgitta Onsell, Carlssons Bokförlag, 1999. Ganska snabbt hittade jag en liten nidvers för det är det väl:

»Mitt kvinnohat är utan gräns.
Förbättra kvinnan eller låt i annat fall
mig fritt få trampa hennes huvud
under min häl.«
Kyrkofader Clemens av Alexandria (150-216)
Undrar hur han tänkte sig att släktet skulle fortleva?

bibel 2000I Predikaren 7:27 i Bibel 2000 undrar jag om det verkligen är Guds ord:
»Detta har jag funnit:
bittrare än döden är kvinnan,
hon är en snara,
hennes hjärta är ett nät,
hennes armar är bojor.
Den som behagar Gud kommer undan
men syndaren blir hennes fånge.«

De kristna jag känner säger att Gud är kärlek. Märklig kärlek.

Min undran är varför i den nya Bibel 2000 en mängd sådant gammalt kvinnohat fick komma med.  K G Hammar sa i ett teveprogram att »Gud har aldrig sagt något«. Han borde veta som har varit ärkebiskop.
Så alla direkt kvinnofientliga uttryck kunde rensats bort, de har troligen, genom historien, skapats av försmådda män.
Leif

Posted in: Religion