Vem kom på valmanskår?

Posted on 25 maj, 2013

0


På 50-talet hade vi allmän rösträtt och enligt ordlistan från 1950 en »väljarkår«. I samma upplaga av Svenska Akademiens ordlista hittar jag inte ordet »valmanskår« det borde stå mellan »vallonsk« och »valmar« se vadmal, står det i ordlistan.

Nyaste upplagan
Däremot i senaste upplagan hittar jag ordet »valmanskår« och »väljarkår«. Skulle vara skoj att få veta tankarna bakom att införa en »valmanskår« som absolut inte behövdes. Före 1921 kunde det vara tillämpligt men absolut inte efter 1950.

Väljarkår inkluderar kvinnor och  män medan valmanskår exkluderar kvinnor.

Annonser