Svar från SAOLs huvudredaktör

Posted on 29 april, 2013

0


Tack för referensen till din blogg där det fanns flera tänkvärda synpunkter. En allmän synpunkt först: precis som du antyder är språket ibland orättvist mot kvinnor, speglar ibland ett (förhoppningsvis) historiskt förtryck.
SAOL kan inte alltid lösa detta utan måste också spegla språket som det verkligen används. T.ex. har du rätt i att gigolo ger mindre otrevliga associationer än fnask – enligt SAOL men också i verkligheten. Gigolo är helt enkelt inte den manliga motsvarigheten till fnask; vill du ha ett otrevligare ord för män i en liknande värld så finns stjärtgosse.

Så till en del av dina enskilda påpekanden:
abdikera: det är givetvis en miss i SAOL 13, den har rättats i databasen och i SAOL 14 kommer det att stå … regent i stället, så kommer även Kristina med.

förmoder hade lagts in i databasen och kommer med i SAOL 14

definitionen av groupie har modifierats något, dock vill vi nog gärna säga att det huvudsakligen är fråga om flickor

glasberget – jag tror inte att man säger att en man hamnar på glasberget, då ska det inte heller stå i SAOL. Givetvis återspeglar detta att det har ansetts vara en större olycka för kvinnor än för män att förbli ogifta, en föråldrad värdering som dock fortfarande speglas i språket.

inspektör – det är inget fel för öva betyder också »utöva«. Men eftersom det tydligen kan uppstå missförstånd har öva nu ersatts av utöva i artikeln.

blottare – visst säger man ändå könsorganen med tanke på en enda person (och tänker på de olika delarna)

bourbon – tack för påpekandet, majswhisky är bättre

Bästa hälsningar
Sven-Göran Malmgren
Huvudredaktör för SAOL 14

Annonser
Taggat: