Väljarkår finns på sidan 1089

Posted on 19 april, 2013

0


Många ord i vårt språkbruk är från den tid då kvinnan inte tilläts vara en del av samhällsbyggandet annat än som barnaföderska och hemmafru. Det är andra tider nu och språket har inte hängt med.

Kvinnorna rösträtt
Kvinnorna fick rösträtt 1921 och än i dag talas det om »valmanskåren«, som utesluter kvinnor. »Väljarkåren« inkluderar alla och som dessutom finns i SAOLs ordlista på sidan, 1089.

2014 är det val och  media kan redan nu börja med att skriva väljarkår så blir snart »valmanskår« ålderdomligt i ordlistan.