Är modern viktig eller …?

Posted on 20 januari, 2013

0


Har just sett en utmärkt dokumentärfilm om Villes  Varumarknad i Torna Hällestad. Filmen kan ses till mitten av februari, 2013, på SVT-play.

– Gösta Vilhelmsson fyller snart 80 år och har drivit butiken sedan slutet av 60-talet. Magnus är hans förstfödde son. Niclas är yngste sonen, som berättaren säger.

Far och två söner. Inte vid något enda tillfälle i filmen nämns den kvinna, modern, som födde Magnus och Niclas och som troligen även lagat mat till dem, och Gösta. Visst måste det även ha funnits minst en kvinna i deras liv?

En fundering
Varför är inte kvinnan intressant, pojkarnas mor och troligen Göstas fru? Är det obetänksamhet av filmaren eller berättar det även en annan berättelse? Trots år av jämställdhetsarbete.

Orden bär våra värderingar
Små tecken men som jag tror, och framför allt tycker, är viktiga att vi blir uppmärksamma på i jämställdhetsarbetet. Det kan ju vara så, i filmen, att kvinnan inte är viktig men då kunde vi få veta det. Så viktig måste hon vara annars hade inte Magnus och Niclas funnits.

Orden och de värderingar vi lägger i dem  påverkar oss ständigt. Fråga reklambyråfolk. De skulle annars vara utan arbete.

Posted in: Bryta normen