Yrkestitlar mest manliga

Posted on 19 januari, 2013

2


Yrkestitlar mestadels manliga

Dock är det flesta icke genusneutrala yrkestitlar fortfarande manliga. En vän till mig bygger hus och hon är byggansvarig men på papper som hon måste underteckna står det »byggherre«.

Allroundidrottsman
Amatöridrottsman

Bemanna
Besiktningsman
Besättningsman
Boutredningsman
Byggherre – byggansvarig

Förman
Förtroendeman
Förtroendemannauppdrag

God man
Gärningsman

Herrelös
Huvudmän

Landsman
Landsmaninna
Landsmän

Målsman

Nämndeman

Ombudsman

Tillsyningsman
Tillsynsman

Valmanskåren
Världsherravälde

Och några kvinnliga
Dottercell
Dotterfartyg
Dotterföretag

Modercell
Mödravårdscentral

Sjuksköterska
Systerparti

Annonser
Posted in: Genusneutralt