Jämställt språk

Posted on 25 december, 2012

0


bok-jämställt-språkJämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt, Karin Milles, Nordstedts akademiska förlag, 2008

I förordet säger Olle Josephson, chefen för Språkrådet:
»Språket i tidningar eller läroböcker är sällan öppet sexistiskt. Men i attityder i val av ord och uttryckssätt, i samtalsvanor och framställningsperspektiv förekommer ändå åtskilligt språkligt könsförtryck.«

»Men ibland kan gamla språkliga konventioner sätta krokben för alla försök att använda språket jämställt. Språket avspeglar verkligheten, och då verkligheten ofta har varit och alltjämt är ojämställd, är det inte konstigt om språket också ger uttryck för en sådan världsbild», säger Karin Milles i kapitel 1 – Jämställt språk – varför då?

Min vision med min blogg är att du och jag ska bli medvetna om hur vi använder språket. Att vi aktivt ser till att de ord och texter vi förmedlar sägs och skrivs med jämställt ideal. Det hjälper föga att familjen fostrar barnen jämlikt så länge läroböcker är skrivna utifrån att mannen är normen, se Föreläsning. .
Leif