Slentrian vid översättning?

Posted on 30 oktober, 2012

1


Tidigare har jag skrivit om »camerawoman« som blir »kameramannen« och »ancestors« som blir »förfäder« när det i engelskan är helt könsneutralt och betyder »före, de som går« så ett bra svenskt uttryck är »förlevande«.

Och för en tid sedan hörde jag »all hands to the pump«, sa kvinnan i någon teveserie och det översattes:

»alle man till pumparna«

Visst bör det går att hitta ett bra och genusneutralt ord?

För övrigt anser inte bara jag »att ordet är starkare än svärdet«.

Annonser
Posted in: Genusneutralt