Kvinnor över fyrtio ska helst inte föda barn

Posted on 30 augusti, 2012

0


Vårt forskarsamhälle bär väldigt starka patriarkala glasögon och dessa måste vi bli uppmärksamma på för att kunna förändra och göra livet mindre ojämlikt. Det hjälper föga hur vi fostrar våra barn så länge läroböcker för grundskola, gymnasium, högskola och universitet är skrivna utifrån mannen som modell för utvecklingen.

Aktuellt, 23 /8, lyftes en nyhet fram om att faderns ålder spelar roll för barnens eventuella sjukdomar.
Om redaktionen läst:
Fichtelius, Karl-Erik, Wilson, Lars. Om människan, ursprung, särställning,
vägval. Brain Books AB, 1999.
Fichtelius, Karl-Erik, Wikström, Bertil, Människoläkarboken, W&W, 1977.

Kanske de tonat ned kvinnans ålder vid barnafödande »som vi redan vet«, som studioreportern sa.

I en tidningsartikel om mitokondrier skriver en journalist:
»Mitokondriernas egna cirkelformade arvsmassa är även unik på ett annat, synnerligen speciellt, sätt som egentligen strider mot alla genetiska lagar. Den ärvs nämligen enbart från mamman. En förklaring är att de tusentals små runda DNA-kopiorna inte får plats i spermiehuvudet, men däremot i kvinnans äggceller.«

Cellens kraftverk
Mitokondrierna är cellens kraftverk. Skador på mitokondrierna påverkar i princip alla organ i kroppen. Många sjukdomar kan i dag spåras till skador på mitokondrierna.

Skapelsen må vara anonym men den är inte dum.

Big bang på cellnivå
Cellens kraftverk är väldigt känsliga och behöver vara i sin fulla kraft när det är dags för big bang på cellnivå – spermien tränger igenom äggets skal och i föreningen börjar ett nytt liv formas.

Var kan då vara säkrare att lägga denna viktiga arvsmassa än i kvinnans äggceller? Inte på grund av storleken utan för att äggcellerna, till skillnad från sädescellerna, inte muterar lika ofta som spermierna.

Spermien muterar
Det vill säga spermierna blir sämre ju äldre mannen är och det får konsekvenser för kvinnor över fyrtio år. Kvinnor över fyrtio ska helst inte föda barn är en lögn som hängt med länge. Kvinnor i mogen ålder som blir med barn får ofta höra att det kan vara farligt för henne att föda. Barnet kan bli missbildat, eller få någon obotlig sjukdom, kvinnan själv kan ta skada. Ja, dessa gravida kvinnor får höra mycket till tröst.

Mannens ålder
Det som kan vara farligt för en kvinna över fyrtio som blir med barn är att hennes älskare är äldre än hon, och att själva foglossningen kan vara svårare. Men i övrigt har eventuella sjukdomar och missbildningar hos barnet med stor sannolikhet inte med kvinnan att göra. Åtminstone inte hennes ålder. Hennes ägg är nästan lika fräscha som den dag hon föddes.

Men mannen. Det är troligen mannen som är problemet. Mannens spermier blir sämre och sämre år för år. Kvinnan lever oftast med en man som är lika gammal eller några år äldre. Blir hon då befruktad av honom kommer eventuella sjukdomar från hans degenererade spermier.

Ni som inte tror mig läs, sidan 38, i Hur apan miste pälsen och kom upp på två ben, K G Fichtelius.
»Vid 28 års ålder har en spermie bakom sig 15 gånger fler celldelningar än en motsvarande äggcell hos kvinnan. Med stigande ålder blir denna skillnad ännu mera uttalad. Spermierna samlar med stigande ålder också på sig allt fler mutationer, och risken för missbildade barn ökar troligen med faderns ålder. Att äldre kvinnor oftare får missbildade eller utvecklingsstörda barn beror nog mindre på att det själva är gamla än att de ofta ha en äldre sexualpartner.»

Läs även Människoläkarboken, K G Fichtelius, Bertil Wikström.
Leif

Posted in: Media