Jobba på tre nivåer

Posted on 12 augusti, 2012

0


Jag är övertygad om att vi måste jobba på tre nivåer, människohandlarna, de som köper sig en betald våldtäkt och att utbilda de män, som det ju främst är, som har en snedvriden syn på sexualitet. Så en allmän, alla mäns, utbildning i att sexualitet alltid sker frivilligt får nog vi, alla män,  ta ett kollektivt manligt ansvar för.

Texten här nedan skrev jag för några år sedan. Vid en genomläsning ser jag att inget har förändrats . Det pratas fortfarande om nya lagar för att stoppa något som redan har hänt. Det är själva våldtäkten som måste stoppas. Vi behöver inte fler lagar vi behöver jobba med mannens, vissa mäns, sexuella begär.

Sexköpslagen
På Internationella Kvinnodagen, 2005, hittade jag följande på en dagstidnings ledarsida:
»… unga flickor importeras till Sverige från Estland och Ryssland för att göra tjänst som prostituerade …«

Kryddor, mat och andra varor importeras!
Dessa flickor som tidningsledaren talar om kidnappas, rövas från sina familjer, säljs av släktingar och tvingas sedan sälja sin kropp. I media benämns detta som prostitution, som i realiteten är betald våldtäkt. I Sverige är det förbjudet, sedan 1999, att köpa någons kropp för sexuella ändamål. Det är ett brott. Det nämndes inte av ledarskribenten.

»Tjänst«?
Däremot skrevs att flickorna »gör tjänst« som prostituerade. En tjänst? Tänk att få bli »importerad« till ett främmande land och göra »tjänst« som prostituerad. Slutar mannen att köpa sexuell utlösning, som är ett lagbrott, försvinner behovet att kidnappa unga flickor.

.

Annonser
Posted in: Media