Sonen, inte dottern, förenar

Posted on 27 juni, 2012

0


Inte ens Taoismen går fri från patriarkalt synsätt:
» Människan är själv ett mikrokosmos, sammansatt av yins och yangs dualistiska natur, och då hon försonar och enar dessa dessa i sig själv förenas den maskulina anden och den feminina själen, ur vilken den tredje, sonen – den enande principen framträder.« Taosimen, Jean C Cooper.

Dottern  försonar alltså inte den taoistiska synen på dualism? Bara sonen?
Bättre är : Den maskulina anden, den feminina själen och barnet.

Jag har ingen tro min världsbild är större än så men precis som jag tyckte om att läsa bibeln tycker jag nu om att läsa om tao, men jag är fortfarande lika observant på patriarkala mönster. Bibeln leder det patriarkala mönstret utan diskussion.

Annonser
Posted in: Religion