Jordens gud Nzo blev vred

Posted on 23 maj, 2012

0


Denna berättelse har egentligen inte med orden att göra på det sätt som jag normalt publicerar i bloggen. Men jag tycker den är så tänkvärd så jag vill sprida den.
Leif

»Någon gång i början av 60-talet kom ett team av nordiska specialister till norra delen av Kenya, där man skulle projektera och bygga en väg, finansierad av den nordiska biståndsorganisationen.

De nordiska experterna beslutade efter att ha gjort sina mätningar och geologiska undersökningar för att låta den projekterade vägen följa en linje som bl a gick rakt igenom en liten kulle utanför en landsby.

Under arbetet med projekteringen uppsöktes vägbyggarna av landsbyns medicinman, som allvarligt varnade dom för den planerade linjeföringen: jordens gud Nzo hade nämligen sin boning i just den kullen, som man hade tänkt sig plana ut – Nzo skulle naturligtvis ta mycket illa vid sig av en sådan förolämpning och hämnas på de vita experterna.

Skrattade åt jordens gud
De nordiska vägbyggarna skrattade gott åt detta löjliga exempel på afrikansk vidskepelse – och byggde naturligtvis sin väg med hjälp av stora bulldozers rakt igenom kullen.

Några månader efter att vägbygget hade färdigställts på denna sträcka inföll regntiden och vägen underminerades och sköljdes helt enkelt bort på ett område av ett par hundra meter alldeles intill Nzos boning. De nordiska vägbyggarna fick börja om från början, välja en helt ny linjeföring av vägen – och medicinmannen i landsbyn hade fått rätt i sina förutsägelser!

Denna historia är utomordentligt lärorik – inte bara för vägbyggare. Vi teknologiskt utbildade experter från västvärlden har – inte minst på sjukvårdens område – en orubbad tro på vår egen utvecklingsmodells allmängiltiga värde. Vi har i våra egna länder byggt ut ett enormt tekniskt avancerat sjuk- och hälsovårdssystem, men vi har inte på allvar börjat undersöka i vilken omfattning detta system egentligen har påverkat befolkningens hälsosituation – och vi håller nu på att exportera denna dyrbara modell till u-världen.

Från en del av Inledningen av boken nedan

Frants Staugård

Den folkliga medicinen. Svart magi eller sunt förnuft?

Finns på Bokbörsen   >>>

Posted in: Religion