Manliga normord X – Ö

Posted on 7 maj, 2012

0


Manliga normord på:

X

Y

Z

Zigenare – person tillhörande ett från nuvarande Pakistan härstammande folk som spritt sig i de flesta europeiska länder
Zigenerska – kvinna
Det hör väl till saken att zigenare är den enda rena ariska rasen? Dessutom heter de numera romer.

 Å

Ålderman – i t.ex. gille el. byalag
Vad heter då kvinnan?

 Ä

Äldreombudsman –
Ämbetsbroder –
Ämbetsman –
Ämbetsmannaansvar –
Ämbetsmannakår –
Ämbetsmannaregering –
Ämbetsmannavälde –

 Ö

Örlogsman –

Överherre –
Överherrskap – övervälde
»övervälde« är väl fullt tillräckligt?

Överuppsyningsman –

Annonser