Manliga normord R som i Renlevnadsman

Posted on 30 april, 2012

0


Manliga normord på:

R

Radioman –
(historiskt)
Visst finns det en hel del radiokvinnor, i dag?

Rapportkarl –
(historiskt) »rapportör« är neutralt och bra.
Är det inte ett gammalt militärt ord? Det är kanske inte alla som upptäckt att även kvinnor i dag är militärer.

Rebell – upprorsman, upprorsmakare
Nog finns det även »upprorskvinnor« och »upprorsmakerskor«? Precis som det finns »skådespelare« och «skådespelerskor«.

Regeringstalesman –
(historiskt)
Nog finns det även kvinnor som kan uttala sig?

Regeringstjänstemän –
(historiskt)
Det finns även kvinnor inom regeringstjänsten.

Registrator – tjänsteman som registrerar inkommande handlingar
Kunde lika gärna stå: »person som …«, så hade vi haft ännu ett könsneutralt ord utan ansträngning.

Reklamman –
(historiskt)
Nog finns det många »reklamkvinnor«?

Renlevnadsman –
(historiskt)
Nog borde det få plats med även en »renlevnadskvinna«?

Resebyråman –
(historiskt)
När jag tittar in genom ett fönster på en resebyrå ser jag mest kvinnor.

Restauratris – kvinnlig restauratör
Restauratör – restauranginnehavare, källarmästare; person som restaurerar
Här ser vi problemet med att språket är styrt av patriarkala värderingar. »Restauratör« är inget kön medan »restauratris« är det, se även »inspektris«, »konferenciär«.

Revolutionshjälte –
Nog finns det många kvinnor genom historien som varit »revolutionshjältinnor»? 

Revykung –
Finns det inga »revydrottningar«?

Revypappa –
Finns det inga kvinnor som är »revymammor«?

Rikeman –
Rikemansbarn –
Rikemansdotter –
Rikemanshus –
Rikemansliv –
Rikemansson –
Dessa sex »rikemans-« ord, som bör förpassas till den historiska ordboken, belyser tydligt den patriarkala strukturen i språket. Nog finns det även kvinnor som är rika?

Riksdagsmannaarvode –
(historiskt)
Riksdagsarvode

Riksdagsmannaskap –
(historiskt)
Riksdagsmannauppdrag –
(historiskt)
Riksdagsmannaval –
Varför behålla dessa ord? SAOL kunde skriva ålderdomliga eller historiska och ge förslag på nya ord. Det går alldels utmärkt att skriva »ledamot« istället »manna«.

Riksspelman –
(historiskt)
Ett ord som skapades när kvinnorna inte hade tillträde till det offentliga livet.

Riktkarl – person som utgöra riktmärke vid truppuppställning
(historiskt)
Kan enkelt ändras till »riktperson« eftersom nu även kvinnor har det tvivelaktiga nöjet att lära sig döda, eller försvara som det heter militärt.

Rockband –
Är det bara flickor i bandet heter det »Tjejband« även om de spelar rock.

Rojalist – anhängare av kungadöme
Här har smugit in ett fel av SAOL
En rojalist är nog mera anhängare av monarki – kung, drottning eller kejsare, kejsarinna är statsöverhuvud i monarki. Så den patriarkala frågan är: Varför är »rojalist« enbart kungadöme?

Rorsman –
(historiskt)
Ännu ett ord från en tid som är svunnen, den då kvinnorna var hänvisade till hemmet.

Rådman – lagfaren ordinarie ledamot av tingsrätt
(historiskt)
Rådmanstjänst –
(historiskt)

Räddningsmanskap –
(historiskt)

Räknenisse – (ofta nedsättande) ekonomisk expert
(historiskt)
Numera är det många kvinnor som jobbar inom bankväsendet och räknar pengar.

Räntmästare – äldre titel för tjänsteman som förvaltar tillgångar
»Tjänsteman« smyger sig in överallt. Det borde gå att skapa ett nytt ord som inte är könsbundet.

Annonser