Varför finns Q?

Posted on 29 april, 2012

0


En bokstav om dagen med de manliga normord jag hittat i Svenska Akademiens ordlista som kom ut 2006. När det är klart så kommer alla kvinnliga normord på en gång. De är inte så många nämligen. All text som är kursiv, som denna är mina anteckningar. I dag är det manliga normord på:

Q

Qatarier – inv. i Qatar

Qatariska – kvinna

Inte en enda man i Qatar.

Varför finns Q? Går det inte lika bra med K?

Annonser