Manliga normord P som i Presstalesman

Posted on 29 april, 2012

0


Manliga normord på:

P

Partibroder –
Av någon anledning finns det ingen »partisyster«.
Partiman –
Undras vad en »partiman« är för något. En grossist som säljer varor i parti och minut?
Partiombudsman –
Inte en kvinna så långt vi kan se i dessa tre ord.

Patientombudsman –
Går väl lika bra med »patientombud«?

Patriark – ärevördig åldring, stamfader i det forntida Israel
Men »matriark« finns inte i ordlistan. Det finns »matriarkal«, »matriarkalisk« och »matriarkat«. Så frågan är varför inte »matriark«? Kan det vara så att SAOL styrs i sina värderingar av bibeln? I den finns ingen matriark nämnd och därmed faller ordet utanför ordlistan.

Pedofil – vuxen man som söker sexuell kontakt med barn
Vid tre tillfällen nämns mannen, som blottare, pedofil och mulatt.

Perserkonung –
Perserkung –
Inte en perserdrottning så långt jag kan se. Hur gick tronföljden till?

Poet – lyrisk diktare
Poetissa – kvinnlig poet
Den förrädiska manliga normen. Prova att vända på det så känns det hur uteslutande det är, rent av diskriminerande.

Pojkflicka –
Finns det »flickpojke«?

Pojkprostitution –
Flickpension är det närmaste vi kommer när det gäller flickor. »Prostituera« i SAOL: utbjuda sig till någon till tillfälligt könsumgänge, p. sig sälja sig. Prostituera är inte genusbundet. Undrar då varför »pojkprostitution« nämns som något speciellt?

Polis – ordningsmakt; polisman
Räcker med polis. »Polisman« är ett historiskt ord.

Polisbrutalitet –
Du kan vara helt säker om det skulle vara en kvinna i polisuniform som utövade någon form av brutalitet kommer det att stå »kvinnlig« framför brutalitet.

Postman –
(historiskt)

Posttjänsteman –
(historiskt)

Prefekt – föreståndare, styresman, institutionschef
Varför ett gammalt förlegat ord som »styresman« med som förklaring? »Institutionschef« är väl tillräckligt.

Pressman –
(historiskt)
Inte en »presskvinna« syns till.

Pressombudsman –
(historiskt)
Pressombud bör räcka.

Presstalesman –
(historiskt)
Det finns även en hel del »presstaleskvinnor«.

Primärskötare – undersköterska
Vid sökning på Google är det ett ord från finskan. Undrar vad SAOL har i tankarna att föra in finska i ordlistan? Men om vi minns vad som står i ordlistan: »Ordlistans rekommendationer utgår från två fundament: hur språkbruket i själva verket ser ut och hur man skulle vilja att det såg ut. Så blir det kanske klarare, redaktionen känner sig tryggare med en manlig ändelse – are, som oftast betraktas som neutral.

Profan – icke kyrklig, lekmannavärldslig; oinvigd
Det hade väl mer än väl räckt med »icke kyrklig« och »oinvigd«.

Professionell – yrkesmässig, yrkes-; skicklig som yrkesman
Skicklig i yrket tror jag de flesta förstår.

Profet – förkunnare av gudomligt budskap; siare
Profetissa – kvinnlig profet; sierska
Undrar vilket genus»profet« har?

Proffsig – som ger intryck av att härröra från (skicklig) yrkesman
Mannen – »yrkesman« smög sig med trots att det finns mängder av kvinnor som är skickliga i både det ena och andra.

Protektorat – beskyddarskap; skyddsherravälde; stat el. område under annan stats beskydd.
»Skyddsherravälde«? (historiskt).

Pubertetsyngling –
Vad heter en flicka i puberteten?

Påfågelstupp –
Men ingen påfågelshöna.

Annonser