Manliga normord O som i Ombudsman

Posted on 28 april, 2012

0


Manliga normord på:

O

Obemannad –
(historiskt)
Obekvinnad?

Odalman –
(historiskt)

Oherrans – förskräcklig(t), faslig(t)
(historiskt)

Ombudsman –
(historiskt)
Ombudskvinna?

Ombudsmannaskap –
(historiskt)
Ombudskvinnoskap

Operatris – kvinnlig operatör
Operatör – läkare som utför kirurgisk operation; person som sköter kontorsmaskiner, äv. om företag inom mobiltelefonibranschen
Här ser vi åter hur mannen utelämnas i »operatör« medan operatris måste påpekas att det är en kvinnlig operatör.

Ordningsman –
(historiskt)
Ordningskvinna?

Annonser