Vapen ett sentida påfund

Posted on 26 april, 2012

0


Väckarklocka, Elin Wägner:

»Ju djupare [arkeologerna] gräver i kulturlagren, dess sparsammare förekommer vapen och befästningar, dess rikligare kvinnor med auktoritet att hålla krigaren inom gränserna. Ju längre [arkeologerna] kommer fram i tiden, dess svagare blir kvinnans ställning och dess större plats intar kriget i den mänskliga tillvaron.«

Birger Schlaug skriver om Elin Wägner

Annonser