Kvinnor får vara både kvinnliga och manliga

Posted on 25 april, 2012

0


»Bemanningsföretag« »lärare« känns neutralt men »lärarinna«. Skidåkaren Charlotte Kalla och skidåkerskan Marcus Hellner.

Här kan vi se hur normen – mannen – spelar oss ett spratt. Ändelserna har betydelse –are känns neutralt medan –ska känns  manligt fel.

Orden med manlig anknytning känns neutrala. De är ju riktiga i det avseendet att de speglar en patriarkal tidsperiod. Speglar också att en kvinna av i dag får lära sig att vara både kvinna och man, vad gäller orden, medan en man kan nöja sig med att vara man.

Det krävs en medvetenhet om hur var och en av oss använder orden. Ständigt bör vi inventera vårt personliga språk för att upptäcka om vi är slentrianmässiga i vårt ordval. Då förändrar vi utan att egentligen anstränga oss.

Det hjälper föga att familjen fostrar barnen jämlikt så länge läroböcker för grundskola, gymnasium, högskola och universitet är skrivna utifrån att mannen är normen, som i »förfäder«, »landsfader«, »mannaminne« och mängder av andra ord.

Annonser
Posted in: Bryta normen