Valmanskår eller väljarkår

Posted on 24 april, 2012

0


Många ord i vårt språkbruk är från den tid då kvinnan inte tilläts vara en del av samhällsbyggandet annat än som barnaföderska och hemmafru. Det är andra tider nu och språket har inte hängt med. Kvinnorna fick rösträtt 1921 och än i dag heter det »valmanskåren«, som utesluter kvinnor, det skulle gå bra med »väljarkåren« som inkluderar alla.

Ett första steg till en förändring, till ett språk som inkluderar, är att bli medveten om vilken laddning orden har.  Då säger vän av ordning: »Vi vet ju vad som menas, varför göra så stor affär av några ord?«

Norm enligt uppslagsböcker betyder: regel, mönster, något att rätta sig efter, något att jämföra med, något att mäta efter, rättesnöre.

I vårt svenska språk finns det mängder av normord som döljer det faktum att världen är befolkad av kvinnor och män. Mannen är norm i språket och därför utelämnas han helt som i exempelvis »kvinnovåld« som är mannens våld. I alla ord där könet inte pekas ut ska vi förstå att det handlar om män såsom i barnmisshandel, kvinnovåld, gatuvåld och som i läktarvåld och fotbollsvåld.

Kommen så långt brukar några av mina vänner säga att jag märker ord och suckar med ett:

”Jo, men det är ju så ’man’ säger.«

Och om vi ständigt släpar med oss en förlegad historia i orden får vi bara en framtid som är en förlängning av historien. Det är nya val och nya innebörder i orden och en ny laddning som skapar en framtid som är ny.

Posted in: Bryta normen