Snapphonefejden?

Posted on 24 april, 2012

0


Normen spelar ett ständigt spratt. Media har ett stort ansvar att bryta normen varje redaktion bör ha ett pågående arbete i att förnya språket i en mera genusneutral riktning.


Bilden här ovan fanns som rubrik i gårdagens lokaltidning. Om det istället hade stått en rubrik:

»En scout är alltid redo
för Snapphonefejden

Handen på hjärtat hade du då tänkt att det bara är för tjejer? Och? En viktig fråga till: I rubriken nedan tänkte du då att det bara handlar om pojkar och män? Tänkte väl det. Normen är väl inympad i oss.

Mina funderingar är grundade i att Ann Jönsson som skrivit boken Snapphonor Hjältinnor i livets tjänst har fått frågan: »handlar boken bara om kvinnor«. Undrar om någon författare av böcker om Snapphanar någonsin fått frågan om boken enbart handlar om män.

Så visst finns det jobb att göra med orden och hur vi använder dem.

 

Posted in: Normen