Gissa hur språket utvecklats?

Posted on 22 april, 2012

0


Marilyn French
När jag första gången fick Marilyn French´s bok Bortom makten, om kvinnor, män och moral, i mina händer läste jag rakt igenom. Nu läser jag åter hennes bok och samlar lite tänkvärda citat från boken här.

Om språkets utveckling, sidan 38:
»På vilket stadium i mänsklighetens förflutna språket än uppstod måste det ha uppkommit genom att mödrarna kommunicerade med spädbarn och något större barn. Den gamla föreställningen om att hanar på jakt utvecklade ett språk för att kunna kommunicera med varandra är absurd. Man lär sig inte att tala när man är fysiskt färdigutvecklad. Vi vet att språk lär man sig som barn eller också lär man sig det inte alls. Det förefaller sannolikt att mödrar som jollrade med, varnade och undervisade sina barn utvecklade ett system av symboler som sedan byggdes på och fördes vidare av barnen.«

Ordet »modersmål« är då ganska logiskt.

Annonser