Jämlikt är väl jämlikt?

Posted on 20 april, 2012

0


Jämlikt är väl jämlikt?
När vi hör »öka jämlikheten« så ger det en känsla av att vi redan är jämlika men den ska ökas lite grann – lite finputsning. Borde vi inte istället säga:

• Hur minskar vi det ojämlika?

Då inser vi att det finns massor kvar att göra, för dig och mig och politikerna.

Demokrati är samma sak
Demokrati är demokrati, den går inte att fördjupa eller förbättra.
Det odemokratiska kan vi göra något åt. Det är många sådana ord vi hör när politikerna ska fånga oss väljare. Om vi då vänder på frågan:

•Hur ska ni minska det odemokratiska?

Annonser