Krossa glastaket –

Posted on 19 april, 2012

0


Krossa glastaket – makthandbok
Maria Herngren, Eva Swedmark, Annica Wennström

Från Bokus.nu:
Nu när kvinnomaktutredningen lagts fram kommer Krossa glastaket – makthandbok för kvinnor. Med boken vill journalisterna Maria Herngren, Eva Swedenmark och Annica Wennström starta en debatt omkring kvinnliga politikers situation idag.

Varför ger många unga kvinnor upp och lämnar sina uppdrag? Vi har Varannan damernas, men hur är det egentligen ställt med jämställdheten i en maktstruktur som länge behärskats av män? är några av de frågor som författarna lyfter fram.

Vi möter ett stort antal kvinnor från alla politiska partier i Sverige och även övriga Norden, som öppenhjärtigt berättar om och reflekterar över sina erfarenheter från politiken.

Ett citat ut boken valt av mig:
»Under 60-talet behövde industrin hjälp i produktionen då sas det att kvinnorna behövdes i yrkeslivet och att passning av barn lika gärna kunde skötas av daghem. Ekonomin behövde kvinnorna därför industrialiserades hennes tidigare jobb i hemmet.

När vi sedan på 90-talet behövde skära i välfärden då sas det att kvinnorna behövdes i politiken. Vi hörde varannan damernas men hela syftet med att kvinnorna behövdes i politiken var att göra nedskärningarna i sina egna intressesfärer, den gemensamma välfärden.

Ekonomin behövde åter kvinnorna för att skapa större lönsamhet och när det var avklarat då började det talas om vårdnadsbidrag för att det skulle vara bäst för barnen om familjen själv fick välja. Så nu behövs inte kvinnan i arbetslivet, hon stör mannens karriärmöjligheter. Då förs kvinnornas representation i styrelsen fram som något mycket önskvärt för att vi ska få ett jämställt samhälle. Undras vad det är ekonomin behöver denna gång?«

Finns att köpa www.bok.nu >>>

Annonser
Posted in: Litteraturtips