Manliga normord E i Enmansföreställning

Posted on 18 april, 2012

0


Manliga normord på:

E

Elefant – djur
Elefantförare –
Elefanthona –
Det finns ingen elefanthane enbart: -bete, -gräs, hjord, -hud och några till. Inte heller i djurvärlden får hannarna var med.

Enmans –
(historiskt)
enpersons

Enmansbetjäning –
(historiskt)
enpersonsbetjäning

Enmansbåt –
(historiskt)
enpersonsbåt

Enmansföreställning –
(historiskt)
Enpersonsföreställning
Hörde för en tid sedan en kvinna som skulle köra sin »enmansföreställning«
.

Enmansföretag –
(historiskt)
Kan kännas ålderdomligt säger Word, så jag föreslår (enpersonsföretag)

Enmansjobb –
(historiskt)
enpersonsjobb

Enmansshow –
(historiskt)
enpersonsshow

Enmansteater –
(historiskt)
enpersonsteater

Enmanstält –
(historiskt)
enpersonstält

Enmansutredare –
(historiskt)
ensamutredare

Enmansutredning –
(historiskt)
ensamutredning

Enmansvalkrets –
(historiskt)
enpersonsvalkrets

I alla dessa »enmansord« är det lika ofta kvinnor som agerar. Lite längre ned hittar jag: Enpersonshushåll. I princip går väl samtliga »enmansord att ersättas med »enpersonord«.

Exkung –
Men inte en enda exdrottning och visst finns det sådana.