Litteraturlista

Posted on 17 april, 2012

0


Ibland får jag frågan om vilka böcker som är värda att läsa. Det är nästan alla, brukar jag svara. Det finns alltid något korn av något som jag just då behöver. Alla böcker här nedan har jag inte läst från pärm till pärm. Ibland räcker det med att leta i innehållsförteckningen och hitta ett kapitel som kan vara intressant.

När jag nu inför publiceringen på bloggen tittar igenom litteraturlistan är det några böcker som jag direkt känner att jag ska läsa om, Vattenapan – Morgan,  Skylla sig själv – Boëthius, Kvinnoporten – Carlsson,  Bortom makten … – French, I begynnelsen var kvinnan – Gould Davis.

Och Birgitta Onsells böcker som nästan alltid ligger framme.

Litteraturlista
Adelswärd, Viveka, Kvinnospråk och fruntimmersprat, Brombergs, 1999.
Adolfsson, Eva, m.fl. Kvinnomyter, Bokförlaget Prisma, 1976.
Antologi, O forna tiders kvinnor. LTs förlag, 1975.

Boëthius, Maria-Pia, Skylla sig själv, LTs förlag, 1976.
Boëthius, Maria-Pia, (1990): Patriarkatets våldsamma sammanbrott & Varför
våldtäkt finns. Bonniers, 1990.
Burenhult, Göran, Det ofullkomliga djuret, Natur och Kultur, 2002.
Burenhult, Göran, Den fulländade människan, Natur och Kultur, 2004.

Carlsson, Gunilla, Kvinnoporten, Carlssons, 2004.
Cheras, Jeremy, Gribbin, John, Den överflödige mannen, Legenda, 1984.
Childe, Gordon, Människan skapar sig själv. Almqvist & Wiksell/Gebers
Förlag AB, 1954.

De Beauvoir, Simone, Det andra könet, Nordstedts, 2002.
Dehlin, Staffan, Naturens teknik och människans, LTs förlag, 1982.
Diamonds, Jared, Den mänskliga apans uppgång och fall, ICA, 1993.

Ekman, Daniel, En mans bok, Natur och Kultur, 1995.
Fagerström, Torbjörn, Den skapande evolutionen, Scandinavian University
Press, 1995.
Fichtelius, Karl-Erik, Hur apan miste pälsen. Akademilitteratur, 1985.
Fichtelius, Karl-Erik, Wilson, Lars. Om människan, ursprung, särställning,
vägval. Brain Books AB, 1999.
Fichtelius, Karl-Erik, Wikström, Bertil, Människoläkarboken, W&W, 1977.
Foley, Robert, Varför blev människan människa, Dualis, 1998.
French, Marilyn, Bortom makten om kvinnor, män och moral. Legenda, 1985.
French, Marilyn, Det eviga kriget mot kvinnan. Natur och Kultur, 1992.

Gould Davis, Elisabeth, I begynnelsen var kvinnan, AWE/Gebers, 1981.
Gräslund, Bo, De första stegen. Urmänniskan och hennes värld, Atlantis,
2001.
Gärdenfors, Per, Hur Homo blev sapiens: omtänkandets evolution, Nya
Doxa, 2000.

Jalmert, Lars, Den svenske mannen, Tiden, 1984.
Jensen, Per, Djurens beteende och orsakerna till det, LT, 1999.
Jensen, Per, Djurens språk: samtal om makt, sex och barnuppfostran, Natur
och Kultur/LT, 1999.
Jersild, P C, Darwins ofullbordade, Bonnier Alba 1997.
Jones, Stanley E, Mahatma Gandhi, NBA, 1949.

Kurtén, Björn, Våra äldsta förfäder, Liber, 1986.
Kyle, Gunhild, red, Handbok i kvinnohistoria, Carlssons, 1987.

Lagercrantz, Hugo, När livet börjar, Natur och Kultur, 1998.
Lambert, Joan Dahr, En ring av stenar. Forum, 1997.
Leaky, Richard E, Människans ursprung, Bonnierfakta, 1981.

Malmström-Ehrling, Anna-Karin, Kvinnliga filosofer, Natur och Kultur, 1998.
Miles, Rosalind, Manlighetens riter. Wahlström & Widstrand. 1991.
Moberg, Eva, Kvinnor och människor, Bonniers,1962.
Morgan, Elaine, Vattenapan. Bokförlaget Forum, 1982.

Nathanielsz, Peter W, (1996): Så börjar livet, Trevi, 1996.

Ohlander, Ann-Sofie, Strömberg, Ulla Britt, Tusen svenska kvinnoår,
Prisma, 2002.
Onsell, Birgitta, Morske män och menlöse mamseller. LTs förlag, 1978.
Onsell, Birgitta, Galna gudar och glömda gudinnor. LTs förlag, 1985.
Onsell, Birgitta, Efter tusen år av tystnad … Carlssons, 1994.
Onsell, Birgitta, red. Någonting annat har funnits …Tio essäer om kvinnor
och gudinnor, Carlssons, 1999.

Reichholf, Josef H, Människan formas, Bonnier Alba, 1992.
Reed, Evelyn, Kvinnans utveckling, från matriarkalisk klan till patriarkalisk
familj.  Bokförlaget Röda Rummet 1975.
Robert, Rigmor, Uvnäs Moberg, Kerstin, Hon & Han. Födda olika,
Brombergs, 1994.

Sjölander Sverre, Naturens budbärare, från djursignaler till människospråk,
Nya Doxa, 2002.
Sjölander, Sverre, Vårt djuriska arv. Nya Doxa, 2004.
Solidaritet, en bok om Polska solidaritetsrörelsens födelse, P.A. Nordstedt &
Söners Förlag, 1981
Stark, Agneta, Halva makten hela lönen. Bonniers, 1994.
Svahn, Margareta, Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen,
Carlssons, 1999.
Sykes, Bryan, Evas sju döttrar, Forum, 2001.
Söderbergh, Ragnhild, Från joller till läsning och skrivning, Gleerups, 1997.

Widerberg, Karin, Kunskapens kön, Nordstedts, 1995.

Och naturligtvis:
Svenska Akademiens ordlistor från 2006 och delvis 19966.

Posted in: Litteraturtips