Bemanna eller bekvinna?

Posted on 4 april, 2012

0


Bemanna eller bekvinna?
Det är dags att bemanna jämställdhetsskutan, besättningsmännen ställer upp mangrant för att segla till ett jämställt samhälle. Alla kvinnor går man ur huse. Inte på en hel mansålder, ja inte i hela mannaminnet, har någon sett valmanskåren så mangrant ställa sig upp och ge uttryck åt att alla landsmän går mot en ljusare framtid där vi alla förbrödras.

Jämställdhet är inget enmanskrig där männen skapar sitt herravälde utan vi bygger ett samhälle där alla är huvudmän och inget kön är gärningsman. Samhällsbyggande  är inte en enmansteater.

Kvinnor och män kämpar tillsammans man mot man för att göra språket, som är var mans egendom, mera nyskapande. För att klara av det krävs att vi har samma allemansvett som när vi förvaltar allemansrätten.

Gemene man kan inte bli jämlik enbart med modersmjölken utan det krävs även att modersmålet ändras och blir neutralare.

Ibland är det skoj att leka med orden.