Rensa i språket

Posted on 3 april, 2012

0


Här kommer en underbar och väldigt tänkvärd berättelse. För den som vill går det att läsa könsroller istället för byar:

»Två grannbyar låg i ständiga fejder med varandra och trots kloka personers återkommande försök att skapa fred, fortsatte stridigheterna med oförminskad kraft.

Till slut insåg de mest visa traditionsbärarna i båda byarna att de måste ta hjälp av en kunnig och erfaren utomstående.

Några dagsresor bort bodde en vis gammal kvinna och en gemensam delegation av fredsivrare sändes iväg för att be om hjälp till att återupprätta balansen mellan de två byarna.

Det här var i en tid då kvinnan hade mycket att göra och kön ringlade sig lång fram till hennes dörr.

Efter ett par dagars tålmodigt väntande fick delegationen företräde och kunde lägga fram sin berättelse och sina bekymmer.

Den visa kvinnan lyssnade mycket uppmärksamt innan hon tog till orda och sa:

– Ni måste börja med att rensa i språket!»

Nedtecknat av Classe Waltin